www.pigle.pl

...
Webinary - Projektowanie graficzne dla wirtualnej asysty i social media managerówDOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

PIGLE

colr@2x

Nina zgłosiła się do mnie w związku z opracowaniem identyfikacji wizualnej dla jej marki osobistej.

Skupiłyśmy się na jej charakterystycznym nazwisku, wokół którego zbudowałyśmy fajny branding.

Opracowałam:

• projekt logo
• koncepcję postów na media społecznościowe
• okładki stories i elementy graficzne do stosowania w materiałach reklamowych.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.